Terminas „mediacija“ šiandien girdimas vis dažniau. Daugelis žino, kad tai procesas, kai ginčo šalims tarpininkauja mediatorius, kuris stengiasi atrasti visoms ginčo šalims tinkamas sąlygas. Ginčo dalyviams sutinkant su mediatoriaus pasiūlymu, susitarimas įforminamas taikos sutartimi. Kaip bebūtų, kartais apie mediaciją sklando įvairūs gandai, kurie gali įtakoti  neteisingą nuomonę apie šį procesą. Šiame straipsnyje atskirsime kur mitai, o kur tiesa.

  • Mediatorius gali būti suinteresuotas ginčą spręsti vienai iš pusių palankesne linkme. MITAS.

Mediatorius yra tarpininkas, kurio tikslas yra išspręsti ginčą taip, kad visos šalys liktų patenkintos. Jis niekaip neįtakoja šalių sprendimo, nėra suinteresuotas veikti kažkurios šalies naudai, o ieško kompromisų ir stengiasi sudaryti sąlygas visiškai nešališkai.

  • Mediacija gali būti taikoma net ir tuomet, kai jau prasidėjęs teisminis procesas. TIESA.

Taip, mediacija gali būti taikoma ir tada, kai ginčas jau nagrinėjamas teisme, o pagal LR įstatymus yra numatyta galimybė pasirašyti taikos sutartį. Beje, kai kuriais atvejais mediacijos galimybe galima pasinaudoti ir tada, kai jau yra priimtas teismo sprendimas. Tačiau tai galioja tik tada, kai sprendimas priimtas pirmos instancijos teisme ir nėra praėjęs apskundimo apeliacine tvarka terminas.

  • Taikos sutartis neturi teisinės galios. MITAS.

Sėkminga mediacija visuomet baigiama ginčo šalims pasirašant taikos sutartį. Taikos sutartis turi pilną teisinę galią nuo tada, kai ją patvirtina teismas. Tuomet taikos sutartis laikoma teisiškai galiojančia, šalys negali reikšti ieškinio dėl to pačio ginčo ir turi vykdyti taikos sutarties sąlygas. Jei kuri nors iš šalių nevykdo taikos sutarties sąlygų, suinteresuota šalis gali kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pradėti priverstinio taikos sutarties sąlygų vykdymo procesą.

  • Mediacija gali būti taikoma sprendžiant bet kokius ginčus. TIESA.

Mediacija gali būti atliekama visada, kai pagal įstatymus galima sudaryti taikos sutartį. Tai, kokio pobūdžio ginčas sprendžiamas, ar dėl jo jau pradėtas teisminis procesas, neturi jokios reikšmės. Šeimos teisės, paveldėjimo, įmonių teisės, administracinės teisės klausimai gali būti sprendžiami pasitelkiant mediatoriaus pagalbą bet kuriame teisminio proceso etape.

Esant tikimybei, kad mediacija gali duoti gerų rezultatų, reikia netikėti gandais, o kreiptis į teisininkus. Konsultacijos metu mediacija užsiimantys teisininkai atsakys į visus iškilusius klausimus, o poreikiui esant pradės mediacijos procesą.

Daugiau informacijos bus suteikta apsilankius https://teisineskonsultacijos.lt svetainėje.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.