Asmenybės testas: kokią įtaką turi personalo valdymui ir organizacinės kūltūros formavimui?

Šiandien vis daugiau dėmesio skiriama darbuotojo kaip asmenybės vertinimui organizacijoje, kadangi įvairios studijos ir gerųjų praktikų pavyzdžiai rodo, jog tai tiesiogiai susiję su darbuotojo produktyvumu ir visos organanizacijos efektyvumo gerinimu. Asmenybės testų

Read More

Decentralizuotos autonominės organizacijos metodas – verslo plėtra darbuotojų rankose

Požiūris į darbuotojus inovatyviose įmonėse kinta. Jis tampa kur kas pagarbesnis, galiausiai, kiekvienam darbuotojui dažniausiai suteikiama vis daugiau galių, kadangi suprantama, kad būtent individualus komandos narys ir gali padėti pasiekti įmonei daugiau,

Read More

Verslo valdymo sistema efektyvesnei įmonės veiklai: išvardijo 4 privalumus

Verslai gali būti labai skirtingi: juos skiria veiklos pobūdis, produktai, klientai, strategijos ir daugybė kitų veiksnių. Vis dėlto, visoms įmonėms aktuali sėkminga verslo valdymo sistema ir efektyvios finansų valdymo sistemos: juk pasaulis

Read More

Kaip padidinti įmonės efektyvumą?

Kiekvienos įmonės tikslas – kuo geresni veiklos rezultatai, pelningumas ir sklandi bei efektyvi veikla. Siekiant šių tikslų svarbu daugybė rodiklių, pradedant kompetetingais ir profesionaliais darbuotojais, jų motyvacija ir  baigiant įmonės vadovo požiūriu

Read More