namas

Pasistačius namą ir norint gauti nuosavybės dokumentus, būtina namą priduoti. Namo pridavimas vyksta pateikus dokumentus per statybos inspekcijos sistemą, kur jie patikrinami ir gavus patvirtinimą, galite jį užregistruoti registrų centre. Svarbiausia, kad statybų metu įvykę nukrypimai neviršytų 5 %.

Norintiems gauti banko paskolą, svarbiausia pastačius namo pastatus, juos įregistruoti. Tai galima padaryti atlikus kadastrinius matavimus ir gavus informaciją, jog jūsų namo inventorizacinė byla yra užregistruota registrų centre. Tai turi patvirtinti pažyma, gauta iš statybų inspekcijos. Jei namas jau pastatytas ir dar nėra iki galo užbaigtas jo įrengimas ar apdaila, tuomet viskas registruojama inventorinėje byloje ir iš statybų inspekcijos privalote gauti deklaraciją, o iš Registrų centro išrašą apie jūsų baigtas statybas. Jei atliekate įvairius pakeitimus viduje, tuomet jų registravimui turi būti parengtas naujas projektas. Tad pilną dokumentų komplektą, reikalingą namo pridavimui sudaro: statybų leidimas; statinio projektas ir darbo projektas; statybos dalyvių privalomuosius draudimus ir apmokėjimus įrodančių dokumentų kopijas; pastato energinio naudingumo sertifikatą; pastatų garso klasifikavimo protokolą; pažymą, jog statinys atitinka projektą; geriamo vandens tyrimų pažymą; kadastrinių matavimų byla; jo geodezinė nuotrauka; inžinerinės nuotraukos, padedančios įvertinti jūsų nuosavo žemės sklypo ribas, atstumus iki jų, namo aukštį ir kitus svarbius parametrus, būtinus namo registracijai.

Norint įregistruoti butą name, turite įsitikinti ar namas yra priduotas. Turi būti atliktas įvertinimas ir jei namo baigtumas atitinka 100 %. Tuomet galima registruoti butą ir gauti visus reikalingus dokumentus. Namo pridavimo ir įforminimo kaina, labai priklauso nuo objekto ir nuo to, kiek įvairių nukrypimų nuo projekto buvo padaryta statybų metu. Taip pat ji priklauso ir nuo turimų dokumentų. Vidutiniškai ji siekia apie 200 eurų.

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.