Norintiems įdarbinti savo įmonėje darbuotoją iš užsienio verta žinoti, kad pagrindinis dokumentas, kurį reikės gauti yra leidimas dirbti Lietuvoje. Šį leidimą išduoda teritorinė darbo birža (tos apskrities, kurioje registruota darbdavio įmonė). Nors iš pirmo žvilgsnio leidimo dirbti Lietuvoje gavimo procesas atrodo sudėtingas, tačiau žinant tikslią informaciją, jis tampa daug paprastesnis. Šia naudinga informacija ir pasidalinsime.

  • Prieš pateikiant dokumentus leidimui gauti

Lietuvos įstatymai numato, kad ne mažiau nei prieš 5 darbo dienas iki dokumentų pateikimo, privaloma įregistruoti laisvą darbo vietą (į kurią bus įdarbinamas užsienio darbuotojas) darbo biržoje. Po 5 darbo dienų, neatsiradus tinkamo darbuotojo iš Lietuvos, pateikiami dokumentai dėl leidimo dirbti darbuotojui iš užsienio.

  • Reikalavimai, kuriuos turi atitikti užsienio darbuotojas

Užsienietis turi turėti kvalifikaciją, reikalingą darbo pozicijai, į kurią bus darbinamas. Taip pat privalomas ne trumpesnis nei 1 metų darbo stažo laikotarpis per 2 metus tose pareigose, į kurias bus įdarbinamas. Pastarasis reikalavimas taikomas tik aukštos kvalifikacijos darbuotojams.

  • Dokumentų pateikimas

Teritorinei darbo biržai pateikiamas prašymas išduoti leidimą dirbti, darbuotojo paso kopija, informaciją apie darbuotojo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir informacija apie darbuotojo darbovietes per paskutinius 2 metus(tik aukštos kvalifikacijos darbuotojams), taip pat darbdavys pasirašo įsipareigojimą sudaryti ne trumpesnę nei 6 mėn. darbo sutartį įdarbinti darbuotoją.

  • Leidimo gavimas

Dažniausiai leidimo dirbti Lietuvoje gavimas užtrunka iki 7 darbo dieną. Kai darbdavys atsiima leidimą iš teritorinės darbo biržos, pradedami tvarkyti dokumentai dėl nacionalinės vizos D gavimo.

Darbdaviai, kuriems šios procedūros pakankamai sudėtingos, arba joms atlikti trūksta laiko, dažniausiai kreipiasi į darbuotojų iš užsienio įdarbinimo paslaugas teikiančias įmones. Tuomet visi dokumentai ir pažymos tvarkomi bendrovės specialistų.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.